Objednávku bezobřadního
rozloučení naleznete u příslušené
pobočky
603 229 333

Pohřební služba Charon®

Naše rodinná firma byla založena v roce 1990 v Týništi nad Orlicí, jako jedna z prvních soukromých pohřebních služeb v České republice. V průběhu let jsme rozšířili své pohřební služby do konečné fáze komplexního podniku služeb. Působíme v teritoriu Východních a Středních Čech v těchto městech: Hradec Králové, Týniště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Pardubice, Chrudim, Heřmanův Městec, Benešov u Prahy a okolí těchto měst.

Naší prioritou jsou služby, vždy provedené na profesionální úrovni za velmi příznivé ceny. Jsme přímým a zároveň jediným provozovatelem smutečních obřadních síní v Chrudimi, Týništi nad Orlicí a Benešově. Jako jediná pohřební služba na Chrudimsku máme k dispozici chladící zařízení v místě.

Na Chrudimsku se cena za bezobřadní rozloučení pohybuje od 8.490,-Kč, za uskutečnění obřadu ve smuteční obřadní síni v Chrudimi včetně převozů a zpopelnění - bez květinové výzdoby obnáší 14.990,-Kč. 

Zajišťujeme výrobu a opravu náhrobků z ryze českých materiálů. Celoročně nabízíme na Chrudimsku kopání hrobů včetně rozebrání pomníku v ceně 4.800,-Kč a otevření hrobky včetně její kompletace v ceně 3.800,-Kč. V okolí Skutče je cena za vykopání hrobu 4.400,-Kč a odkrytí hrobky za 3.400,-Kč

Pracovníci pohřební služby CHARON® za své klienty vybaví všechny nutné formality, doklady, kvalitní úmrtní oznámení dle výběru, květinovou výzdobu dle požadavků a přání. V obřadních síních zajistí dle výběru klienta hudební program – jak živou tak i reprodukovanou hudbu, řečníka a ostatní individuelní služby.

Kromě těchto služeb poskytujeme poradenskou službu, zajišťujeme veškeré doklady související s úmrtím / matrika, pojistné posmrtné smlouvy, poradenství při sirotčích a vdovských důchodech /.

Rovněž zajistíme církevní služby, dechovou hudbu, autobus, kopání hrobu, otevření a uzavření hrobky, rozptyly, vsypy, keramické, plastové a kovové urny a ozdobné štítky na urny. V rámci hřbitovních služeb poskytneme veškeré informace týkající se hrobů a urnových míst na pohřebištích v Týništi nad Orlicí a v Kostelci nad Orlicí / máme ve své správě /.

Umožňujeme klientům i spoluobčanům doobjednat květinovou výzdobu dle eventuelních přání, zajistíme dodání na místo obřadu nebo pohřbu. Rovněž tak zajistíme odvoz květinové výzdoby dle požadavků klientů.

V našich květinových stancích v Hradci Králové – Kukleny a v Týništi nad Orlicí, jsou vždy připraveny živé květy i možnost objednávek na smuteční obřady.

Podle přání klienta ochotně zajistíme smuteční hostinu.

Tyto pohřební služby zajišťujeme – v pracovní dny, v sobotu, v neděli i ve svátcích.

Tělesně postiženým osobám umožníme sjednání dle jejich požadavků přímo v rodinném prostředí naším kvalifikovaným pracovníkem, včetně doručení úmrtního oznámení zdarma. Výše uvedené komplexní služby zajistíme těmto klientům podle jejich individuelního přání k veškeré spokojenosti.

Zajistíme sjednání rozloučení v obřadních síních a pohřbů po celé ČR - zahraniční převozy.

Rozloučení v obřadní síni:

 • OP zesnulého
 • OP vypravitele
 • oblečení na zesnulého / spodní prádlo, ponožky, punčochy, šaty, kalhoty, košile, sako /
 • zajištění úmrtního oznámení na počkání / velký výběr v klasickém provedení i v barevném tisku i s fotografií zesnulého /
 • velká nabídka bezobřadových, standardních a luxusních rakví
 • zajištění smuteční vazby / kytice na rakev, věnce, kytice včetně stuh a nápisů /
 • velký výběr v hudebním programu, živá hudba i reprodukovaná
 • zajištění profesionálního řečníka i církevních služeb
 • zajištění autobusu pro smuteční hosty
 • zpopelnění v krematoriu /uložení urny do hrobu, rozptyl, vsyp /
 • prodej ozdobných uren a rytí štítků
 • kontakt na restaurace pro zajištění smuteční hostiny

Rozloučení v kostele - církevní / pohřeb / uložení do hrobu, hrobky / rozloučení u domu smutku:

 • OP zesnulého
 • OP vypravitele
 • oblečení na zesnulého / spodní prádlo, ponožky, punčochy, šaty, kalhoty, košile, sako /
 • zajištění úmrtního oznámení na počkání / velký výběr v klasickém provedení i v barevném tisku i s fotografií zesnulého /
 • velká nabídka bezobřadových, standardních a luxusních rakví
 • zajištění kněze, varhaníka a zpěvaček
 • zajištění smuteční vazby / kytice na rakev, věnce, kytice včetně stuh a nápisů /
 • zajištění dechové hudby
 • zajištění vykopání hrobu, otevření hrobky
 • zajištění autobusu pro smuteční hosty
 • kontakt na restaurace pro zajištění pohřební hostiny

Tělesně postiženým osobám umožníme sjednání přímo v rodině naší kvalifikovanou pracovnicí a doručení úmrtního oznámení zdarma.

NON-STOP pohřební pohotovost

Pohřební pohotovost NON – STOP funguje nepřetržitě po pracovní době a ve dnech pracovního klidu i ve svátcích na uvedených telefonních číslech jednotlivých míst.

Pohřební služba Charon® - převozy zesnulých

Zajišťujeme rovněž převozy zesnulých do zahraniční i ze zahraničí, včetně formalit s převozem související.

Cenové relace pohřební služby jsou tvořeny vždy po dohodě s klienty a v rámci možností pozůstalých.

Ve všech našich jednatelstvích jsou kvalifikované pracovnice, které s Vámi vyřídí veškeré formality a zařídí rozloučení v obřadní síni nebo pohřeb.

Pohřební služba Východní čechy

Pohřební služba Hradec Králové - více info ZDE

Pohřební služba Heřmanův Městec - více info ZDE

Pohřební služba Chrudim - více info ZDE

Pohřební služba Kostelec nad Orlicí - více info ZDE

Pohřební služba Pardubice - více info ZDE

Pohřební služba Týniště nad Orlicí - více info ZDEPohřební služba Střední čechy

Benešov u Prahy - více info ZDE

Povinný údaj podle zákona o ochraně spotřebitele a s odkazem na Občanský zákoník:

Podle § 14 a § 20d až § 20z  a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a s odkazem na OZ se poskytuje vypraviteli/spotřebiteli smlouvou tato INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

1/ Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního  řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby  věcně příslušný. Informace musí zahrnovat internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je pro tuto smlouvu Česká obchodní inspekce - www.coi.cz.  Pokud PPS  provozuje internetové stránky, jsou uvedeny tyto informace  povinně i na internetových stránkách.

2/ V případě sporu mezi vypravitelem/spotřebitelem a příkazníkem/PPS, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne PPS spotřebiteli informace uvedené v odstavci výše v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, druh nosiče určuje vždy příkazník.

Prohlédnout mapu