Objednávku bezobřadního
rozloučení naleznete u příslušené
pobočky
603 229 333

Pohřební služby

Pracovníci pohřební služby CHARON® za své klienty vybaví všechny nutné formality, doklady, kvalitní úmrtní oznámení dle výběru, květinovou výzdobu dle požadavků a přání. V obřadních síních zajistí dle výběru klienta hudební program – jak živou tak i reprodukovanou hudbu, řečníka a ostatní individuelní služby.

Kromě těchto služeb poskytujeme poradenskou službu, zajišťujeme veškeré doklady související s úmrtím / matrika, pojistné posmrtné smlouvy, poradenství při sirotčích a vdovských důchodech /.

Rovněž zajistíme církevní služby, dechovou hudbu, autobus, kopání hrobu, otevření a uzavření hrobky, rozptyly, vsypy, keramické, plastové a kovové urny a ozdobné štítky na urny. V rámci hřbitovních služeb poskytneme veškeré informace týkající se hrobů a urnových míst na pohřebištích v Týništi nad Orlicí a v Kostelci nad Orlicí / máme ve své správě /.

Tyto pohřební služby zajišťujeme – v pracovní dny, v sobotu, v neděli i ve svátcích.

Tělesně postiženým osobám umožníme sjednání dle jejich požadavků přímo v rodinném prostředí naším kvalifikovaným pracovníkem, včetně doručení úmrtního oznámení zdarma.


Rozloučení v obřadní síni

 • OP zesnulého
 • OP vypravitele
 • oblečení na zesnulého / spodní prádlo, ponožky, punčochy, šaty, kalhoty, košile, sako /
 • zajištění úmrtního oznámení na počkání / velký výběr v klasickém provedení i v barevném tisku i s fotografií zesnulého /
 • velká nabídka bezobřadových, standardních a luxusních rakví
 • zajištění smuteční vazby / kytice na rakev, věnce, kytice včetně stuh a nápisů /
 • velký výběr v hudebním programu, živá hudba i reprodukovaná
 • zajištění profesionálního řečníka i církevních služeb
 • zajištění autobusu pro smuteční hosty
 • zpopelnění v krematoriu /uložení urny do hrobu, rozptyl, vsyp /
 • prodej ozdobných uren a rytí štítků
 • kontakt na restaurace pro zajištění smuteční hostiny

Rozloučení v kostele - církevní / pohřeb / uložení do hrobu, hrobky / rozloučení u domu smutku

 • OP zesnulého
 • OP vypravitele
 • oblečení na zesnulého / spodní prádlo, ponožky, punčochy, šaty, kalhoty, košile, sako /
 • zajištění úmrtního oznámení na počkání / velký výběr v klasickém provedení i v barevném tisku i s fotografií zesnulého /
 • velká nabídka bezobřadových, standardních a luxusních rakví
 • zajištění kněze, varhaníka a zpěvaček
 • zajištění smuteční vazby / kytice na rakev, věnce, kytice včetně stuh a nápisů /
 • zajištění dechové hudby
 • zajištění vykopání hrobu, otevření hrobky
 • zajištění autobusu pro smuteční hosty
 • kontakt na restaurace pro zajištění pohřební hostiny

Tělesně postiženým osobám umožníme sjednání přímo v rodině naší kvalifikovanou pracovnicí a doručení úmrtního oznámení zdarma.

NON-STOP pohřební pohotovost

Pohřební pohotovost NON – STOP funguje nepřetržitě po pracovní době a ve dnech pracovního klidu i ve svátcích na uvedených telefonních číslech jednotlivých míst.

Pohřební služba Charon® - převozy zesnulých

Zajišťujeme rovněž převozy zesnulých do zahraniční i ze zahraničí, včetně formalit s převozem související.

Cenové relace pohřební služby jsou tvořeny vždy po dohodě s klienty a v rámci možností pozůstalých.

Ve všech našich jednatelstvích jsou kvalifikované pracovnice, které s Vámi vyřídí veškeré formality a zařídí rozloučení v obřadní síni nebo pohřeb.Pohřební služba Východní čechy

Hradec Králové - více info ZDE

Heřmanův Městec - více info ZDE

Chrudim - více info ZDE

Kostelec nad Orlicí - více info ZDE

Pardubice - více info ZDE

Týniště nad Orlicí - více info ZDE

Pohřební služba Střední čechy

Benešov u Prahy - více info ZDE

Prohlédnout mapu