Je možné provést obřad při nenalezení těla?

Odpověď na tuto otázku je poněkud složitější. Aby se mohl uskutečnit smuteční obřad, musí být daný člověk prohlášen za mrtvého a následně mu musí být vystaven úmrtní list.

Pokud je dotyčný prohlášen za nezvěstného a do 5 let od konce roku zmizení se neohlásí a ani o něm nejsou žádné zprávy, může ho ze zákona soud prohlásit za mrtvého. V případě, že nebyl prohlášen za nezvěstného, prodlužuje se tato doba na 7 let.

Zahyne-li Váš blízký následkem nehody, kde nebylo možné zesnulého nalézt (například letecká havárie), o prohlášení za mrtvého rozhoduje soud na základě návrhu osoby, která na tom má právní zájem.

Pohřební služba Charon® je dostupná 24 hodin denně, ve všední dny, o víkendech i svátcích. Kontaktujte nás, kdykoliv to Vaše situace bude vyžadovat. Naši proškolení zaměstnanci se postarají o důstojné zaopatření a vypravení pohřbu Vašeho zesnulého.

Veškeré uvedené informace respektují novelu zákona o pohřebnictví č. 193/2017 Sb., která platí od 1. září 2017.