Květinová výzdoba

Jako pozůstalí si vyberete květinovou výzdobu dle katalogu fotografií a zároveň vzhledem k dostupnosti květin (roční období).

Samotná barva květin má svoji symboliku. Bílé květiny vyjadřují nevinnost, úctu a pokoru a většinou jsou jimi obdarováni mladí, svobodní lidé. Žlutá barva představuje přátelství a nový začátek. Květiny do růžova symbolizují mládí, krásu a nevinnost. Nakonec, červené květiny vyjadřují energii, vášeň, lásku i odvahu.

Květiny se opatřují stuhami různých barev i kvalit s textem, případně logem.

Květinová výzdoba se dělí na rostlou, umělou, kombinovanou a zápůjční. U občanských pohřbů převažuje rostlá květinová výzdoba.

Církevní obřady většinou zdobí kombinované věnce (umělá a rostlá výzdoba). V horkém letním počasí převažuje umělá výzdoba, protože déle vydrží.

U naší pohřební služby se květinová výroba znehodnocuje ve vlastní režii – uložení do kontejneru a odvoz. V rámci některých krajů si pronajímáme speciální likvidační službu.

Pohřební služba Charon® je dostupná 24 hodin denně, ve všední dny, o víkendech i svátcích. Kontaktujte nás, kdykoliv to Vaše situace bude vyžadovat. Naši proškolení zaměstnanci se postarají o důstojné zaopatření a vypravení pohřbu Vašeho zesnulého.

Veškeré uvedené informace respektují novelu zákona o pohřebnictví č. 193/2017 Sb., která platí od 1. září 2017.