Death as a result of an accident

If your loved one dies as a result of a traffic accident or accident in general, he / she must be first examined by the doctor, then by the police. The deceased must, as a rule, be taken to a judicial autopsy. Then the police decide when the deceased may by buried. Judicial autopsy can take various amount of time depending on the circumstances. Permission of funeral of the deceased is given to the funeral service by the police based on the results of the judicial autopsy.

Pohřební služba Charon® je dostupná 24 hodin denně, ve všední dny, o víkendech i svátcích. Kontaktujte nás, kdykoliv to Vaše situace bude vyžadovat. Naši proškolení zaměstnanci se postarají o důstojné zaopatření a vypravení pohřbu Vašeho zesnulého.

Veškeré uvedené informace respektují novelu zákona o pohřebnictví č. 193/2017 Sb., která platí od 1. září 2017.