Kolik je možné provést pohřbů do jednoho hrobu?

Mluvíme-li o jednohrobu, má ukládání zesnulých specifická pravidla, která závisejí mimo jiné na pravidlech daného pohřebiště a požadavcích hygieny. Pokud dopředu předpokládáte, že do jednoho hrobu uložíte více zesnulých (např. manželé), je potřeba vykopat prohloubený hrob. Je možné tam uložit dva zesnulé, ale po tzv. „tlecí době“, kterou má každé pohřebiště specificky dáno, můžete nechat do hrobu uložit další zesnulé.

Tlecí doba, tedy interval, kdy hrob nesmí být otevřen, je zhruba 10 let. To však závisí na pravidlech daného hřbitova, který tuto dobu určuje na základě vlastního geologického průzkumu. V případě, že je potřeba otevřít hrob dříve, požádá pohřební služba o povolení příslušnou hygienickou stanici, která stanoví pravidla.

Kopání hrobu zajištují naši proškolení hrobníci, což máme zdokladováno certifikátem (viz certifikáty). I kopání hrobu je podřízeno zákonu o pohřebnictví a má svá specifika, která se musí dodržovat (šířka, hloubka, zajištění a ošetření ostatků při výkopu atd.).

Po pohřbu se nechává hrob cca půl roku „slehnout“, aby nedošlo k pokácení nebo sesunutí náhrobku. Novela zákona o pohřebnictví stanovuje, že v případě prodeje hrobu nebo hrobky již nesmí být ostatky zpopelněny nebo převezeny.

Pohřební služba Charon® je dostupná 24 hodin denně, ve všední dny, o víkendech i svátcích. Kontaktujte nás, kdykoliv to Vaše situace bude vyžadovat. Naši proškolení zaměstnanci se postarají o důstojné zaopatření a vypravení pohřbu Vašeho zesnulého.

Veškeré uvedené informace respektují novelu zákona o pohřebnictví č. 193/2017 Sb., která platí od 1. září 2017.