The time for placing the bouquets on the tomb

The funeral ceremony is usually accompanied by a large number of flowers. In case of cremation survivors decorate with them the burial site, other tombs, or the place of death. But if the deceased is buried in the tomb, the grown flowers are placed in the vase and other wreaths and bouquets are laid on soil. In hot weather, flowers can last for only a few days. Artificial flowers can stay and decorate the grave for much longer. Then it is up to the family for how long they want to keep them there.

Pohřební služba Charon® je dostupná 24 hodin denně, ve všední dny, o víkendech i svátcích. Kontaktujte nás, kdykoliv to Vaše situace bude vyžadovat. Naši proškolení zaměstnanci se postarají o důstojné zaopatření a vypravení pohřbu Vašeho zesnulého.

Veškeré uvedené informace respektují novelu zákona o pohřebnictví č. 193/2017 Sb., která platí od 1. září 2017.