Doklady o úmrtí

První dokument, který potvrzuje úmrtí Vašeho blízkého, je List o prohlídce zemřelého (LPZ). Dostanete jej od lékaře, který zesnulého ohledával, nebo ve zdravotnickém zařízení.

Na základě odeslání občanského průkazu a dalších dokladů zesnulého, buď pohřební službou (uvádí také údaje o vypraviteli pohřbu) nebo zdravotnickým zařízením, vystaví příslušná matrika v místě úmrtí pozůstalým úmrtní list jako oficiální doklad o úmrtí. Do tří měsíců od tohoto vydání zahájí příslušný notář dědické řízení.

Pohřební služba Charon® je dostupná 24 hodin denně, ve všední dny, o víkendech i svátcích. Kontaktujte nás, kdykoliv to Vaše situace bude vyžadovat. Naši proškolení zaměstnanci se postarají o důstojné zaopatření a vypravení pohřbu Vašeho zesnulého.

Veškeré uvedené informace respektují novelu zákona o pohřebnictví č. 193/2017 Sb., která platí od 1. září 2017.