For how long does one keep funeral notice published?

The funeral notice is displayed either through our funeral service or otherwise at the agreed places shortly after death (also shortly after creation of the notice).

Funeral director will have someone create the design of notice you desire with you present. There is a so-called obituary catalogue where you can choose from a myriad of motifs and fonts. The funeral notice is left published till the funeral day, at most 1-2 days after the funeral - depending on the family's wishes.

Pohřební služba Charon® je dostupná 24 hodin denně, ve všední dny, o víkendech i svátcích. Kontaktujte nás, kdykoliv to Vaše situace bude vyžadovat. Naši proškolení zaměstnanci se postarají o důstojné zaopatření a vypravení pohřbu Vašeho zesnulého.

Veškeré uvedené informace respektují novelu zákona o pohřebnictví č. 193/2017 Sb., která platí od 1. září 2017.