Pietní místa

Rozptylová loučka

Jde o udržovaný trávník v přibližných rozměrech 30 × 30 m. Místo doplňují stolečky na odkládání květin. Rozptyl zesnulého provádí zaměstnanec pohřební služby.

Vsypová loučka

Loučky jsou speciální pietní místa zasazovaná do objektu hřbitova. Zástupce pohřební služby vyvrtá nebo vyrýpne dolík do hlíny a uloží tam popel zesnulého.

Smuteční obřady se konají jak s účastí rodiny, tak bez účasti.

Pohřební služba Charon® je dostupná 24 hodin denně, ve všední dny, o víkendech i svátcích. Kontaktujte nás, kdykoliv to Vaše situace bude vyžadovat. Naši proškolení zaměstnanci se postarají o důstojné zaopatření a vypravení pohřbu Vašeho zesnulého.

Veškeré uvedené informace respektují novelu zákona o pohřebnictví č. 193/2017 Sb., která platí od 1. září 2017.