Mourning sites

Scatter site

It is a maintained lawn in an approximate size of 30 × 30 m. Site includes tables on which flowers may be placed. The scattering of the ashes of the deceased is carried out by a funeral service employee.

Pouring site

These sites are special burial places set in the graveyard. A funeral service representative drills or dugs pit into the soil and pours in the ashes of the deceased.

Funeral ceremonies take place both with the participation of the family and without attendance.

Pohřební služba Charon® je dostupná 24 hodin denně, ve všední dny, o víkendech i svátcích. Kontaktujte nás, kdykoliv to Vaše situace bude vyžadovat. Naši proškolení zaměstnanci se postarají o důstojné zaopatření a vypravení pohřbu Vašeho zesnulého.

Veškeré uvedené informace respektují novelu zákona o pohřebnictví č. 193/2017 Sb., která platí od 1. září 2017.