Should I bring something to a funeral?

It is customary for the survivors to bring flowers to the funeral. Their number, regardless of quantity, should always be even. Both wreaths and bouquets are usually decorated with funeral ribbon. Text on ribbons expresses respect for the deceased and often refers to flower donor. Traditionally, every funeral guest will bring a single flower in hand to the funeral. Also, their number should always be even.


The colour of flowers itself has its symbolism. White flowers express innocence, respect, and humility, and are usually given to young, single people. The yellow colour represents friendship and a new beginning. Pink flowers symbolize youth, beauty and innocence. Finally, the red flowers express energy, passion, love and courage.

Pohřební služba Charon® je dostupná 24 hodin denně, ve všední dny, o víkendech i svátcích. Kontaktujte nás, kdykoliv to Vaše situace bude vyžadovat. Naši proškolení zaměstnanci se postarají o důstojné zaopatření a vypravení pohřbu Vašeho zesnulého.

Veškeré uvedené informace respektují novelu zákona o pohřebnictví č. 193/2017 Sb., která platí od 1. září 2017.