Typy hrobů

Dle kapacity můžeme hroby rozdělit na jednohroby a dvojhroby. Vzhledem ke způsobu uložení to pak mohou být

Klasické hroby

  • jsou vykopané
  • provede se uložení zesnulého
  • následuje zasypání

Hrobky

  • jednohrobky, dvojhrobky, vícehrobky
  • jsou vykopané
  • vyzděné
  • nebo vyskládané betonovými panely

Urnové místo

Dále jde o urnové místo, které sestává z kamenného náhrobku s deskou a betonového nebo plastového „sklípku“ na uložení uren

  • (kapacita 6–7 uren)
  • Sklípek se zaklápí deskou, cca 1 m × 1 m
  • V rámci hřbitova mají urnová místa vyhrazena speciální prostor

Existuje interval, kdy hrob nesmí být otevřen. Jde o tzv. „tlecí dobu“. Ta závisí na pravidlech daného hřbitova, který vychází z vlastního geologického průzkumu. V případě, že je potřeba otevřít hrob dříve, požádá pohřební služba o povolení příslušnou hygienickou stanici.

Pohřební služba Charon® je dostupná 24 hodin denně, ve všední dny, o víkendech i svátcích. Kontaktujte nás, kdykoliv to Vaše situace bude vyžadovat. Naši proškolení zaměstnanci se postarají o důstojné zaopatření a vypravení pohřbu Vašeho zesnulého.

Veškeré uvedené informace respektují novelu zákona o pohřebnictví č. 193/2017 Sb., která platí od 1. září 2017.