Jak ukončit pronájem na hřbitově?

Pokud se rozhodnete ukončit pronájem hrobového místa na hřbitově, dostavte se osobně (nebo pověřte blízkou osobu plnou mocí) do příslušné kanceláře správy hřbitovů. Jsou-li v hrobě uloženy urny, jejich vyzvednutí si sjednejte v kanceláři správy nebo na naší pohřební službě.

Jste-li dědicem hrobu, je Vaší povinností dát hrobové místo do pořádku. V případě, že náhrobek nikdo nezdědí, propadá po určité době městu – musí být vyvěšen na úřední desce.

Odstranění hrobového zařízení (desky, pomníky) zajistíte buď na vlastní náklady, anebo jejich odstranění převezme na svou zodpovědnost správa hřbitovů (většinou za poplatek).

Pohřební služba Charon® je dostupná 24 hodin denně, ve všední dny, o víkendech i svátcích. Kontaktujte nás, kdykoliv to Vaše situace bude vyžadovat. Naši proškolení zaměstnanci se postarají o důstojné zaopatření a vypravení pohřbu Vašeho zesnulého.

Veškeré uvedené informace respektují novelu zákona o pohřebnictví č. 193/2017 Sb., která platí od 1. září 2017.