Flower decoration

As a survivor, you will choose the flower decoration according to the catalogue of photos and also with regard to the availability (seasons).

The colour of flowers itself has its symbolism. White flowers express innocence, respect, and humility, and are usually given to young, single people. The yellow colour represents friendship and a new beginning. Pink flowers symbolize youth, beauty and innocence. Finally, the red flowers express energy, passion, love and courage.

The flowers are decorated with ribbons of different colours and qualities with text or logo.

Floral decoration is divided into a grown, artificial, combined and borrowed. Grown floral decoration prevails in case of civic funerals.

Church ceremonies are usually decorated with combined wreaths (artificial and grown decoration). In hot summer weather the artificial decoration prevails because it lasts longer.

Our funeral service takes care of floral decoration afterwards, we place it in storage units and transport. Within some regions we rent a special liquidation service.

Pohřební služba Charon® je dostupná 24 hodin denně, ve všední dny, o víkendech i svátcích. Kontaktujte nás, kdykoliv to Vaše situace bude vyžadovat. Naši proškolení zaměstnanci se postarají o důstojné zaopatření a vypravení pohřbu Vašeho zesnulého.

Veškeré uvedené informace respektují novelu zákona o pohřebnictví č. 193/2017 Sb., která platí od 1. září 2017.