Úmrtí ve zdravotnickém zařízení

Zemře-li Váš příbuzný v nemocnici, kontaktujte naši pohřební službu.

Vezměte si s sebou

  • dokumenty zesnulého – občanský průkaz (jestliže nezůstal ve zdravotnickém zařízení),
  • oddací list, rodný list (pokud jsou dostupné),
  • svůj občanský průkaz.

Pokud občanský průkaz zesnulého zůstal ve zdravotnickém zařízení, automaticky jej odešlou na příslušný matriční úřad. S pohřební službou se dohodnete o jaký typ pohřbu máte jako pozůstalí zájem.

Pohřební služba Charon® je dostupná 24 hodin denně, ve všední dny, o víkendech i svátcích. Kontaktujte nás, kdykoliv to Vaše situace bude vyžadovat. Naši proškolení zaměstnanci se postarají o důstojné zaopatření a vypravení pohřbu Vašeho zesnulého.

Veškeré uvedené informace respektují novelu zákona o pohřebnictví č. 193/2017 Sb., která platí od 1. září 2017.